యమధర్మరాజు మరణ రహస్యం గురించి ఎవరికీ వివరించాడు ?

0
24912

యమధర్మరాజు అంటే నరకలోకాధిపతి అని అంటారు. అయితే మనిషి మరణించిన తరువాత మనిషి యొక్క ఆత్మని అయన యమపాశం ద్వారా బంధించి తీసుకెళ్తాడు. మరి నచ్కేట అనే అతనికి యముడు చెప్పిన మరణ రహస్యాలు ఏంటి అనేది ఇప్పుడు ఒకసారి మనం తెలుసుకుందాం.

Know the Deaths Secrets

ఒకసారి నచ్కేట అనే అతను యముడికి మూడు కోరికలను అడిగాడు. అతని మొదటి కోరిక అగ్ని విద్య, రెండవది తండ్రి ప్రేమ పొందడానికి మరియు మూడవ కోరిక మరణం మరియు ఆత్మ జ్ఞానం గురించి తెలుసుకోవాలి అనే కోరికలను యముడికి అడిగాడు. అయితే ఆఖరి కోరిక తీర్చలేని కారణంగా మరణం తరువాత జరిగే విషయాలను గురించి బహిర్గతం చేసాడు.

ఆత్మ:

Know the Deaths Secrets

యముడు ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆత్మకు మరణం తర్వాత మరణం లేదని చెప్పారు. సంక్షిప్తంగా,శరీరం ఆత్మను నాశనం చేయవలసిన అవసరం లేదు. ఆత్మ మళ్లీ పుడుతుంది. ఆత్మకు మరణం లేదు అని చెప్పాడు.

బ్రహ్మ రూప్:

Know the Deaths Secrets

మరణం తరువాత, ఒక వ్యక్తి పుట్టుక మరియు మరణ చక్రం అంతమవుతుంది. అతను/ఆమె పుట్టుక మరియు మరణం నుండి బయట పడిన తర్వాత బ్రహ్మ రూప్ గా పిలుస్తారు.

దేవుని శక్తి:

Know the Deaths Secrets

కొంత మందికి దేవుని మీద నమ్మకం ఉండదు. కానీ మరణం తర్వాత శాంతి కోసం నాస్తికులు శోధన జరుపుతారు. స్పష్టంగా, వారి ఆత్మలు శాంతిగా ఉండటానికి చేస్తారు.

బహిర్గతమవడం:

Know the Deaths Secrets

గ్రంధముల ప్రకారం,యముడు ఓంకార పరమాత్మ స్వరూపం అని వెల్లడించింది. అతను కూడా ఒక మానవ హృదయంలో బ్రహ్మ ఉన్న ప్రదేశం అని చెప్పారు.

Know the Deaths Secrets

ఈవిధంగా యముడు మరణ రహస్యాలను నచ్కేట అనే అతడికి  చెప్పాడు.

SHARE