కృష్ణుడి అష్ట భార్యల సంతానం ఎవరో తెలుసా ?

వాసుదేవుడి భార్యలందరికి ఒక్కొక్కరికి పదేసి మంది పిల్లలు జన్మించారు. రుక్మిణి, సత్యభామ తదితర అష్ఠ మహిషులు, పదహారు వేల వంద మంది భార్యలు ఉన్నారు. అష్ట భార్యల సంతానం ఎవరో తెలుసుకుందాం.

రుక్మిణికృష్ణుల సంతానం:

రుక్మిణికృష్ణులప్రద్యుమ్నుడు, చారుదేష్ణుడు, సుదేష్ణుడు, చారుదేహుడు, సుబారుడు, చారుగుప్తుడు, భద్రచారుడు, చారుచంద్రుడు, విచారుడు, చారుడు అనే పుత్రులు జన్మించారు.

సత్యభామకృష్ణుల సంతానం :

సత్యభామకృష్ణులభానుడు, సుభానుడు, స్వర్భానుడు, ప్రభానుడు, భానుమంతుడు, చంద్రభానుడు, బృహద్భానుడు, అతిభానుడు, శ్రీభానుడు, ప్రతిభానుడు అనే బిడ్డలు కలిగారు.

జాంబవతీశ్రీకృష్ణుల సంతానం :

జాంబవతీశ్రీకృష్ణులసాంబుడు, సుమిత్రుడు, పురజిత్తు, శతజిత్తు, సహస్రజిత్తు, విజయుడు, చిత్రకేతుడు, వసుమంతుడు, ద్రవిడుడు, క్రతువు అనే సంతానం కలిగింది. జాంబవతికి కలిగిన ఈ బిడ్డలంటే కృష్ణుడికి ప్రత్యేకమైన ప్రేమ ఉండేది.

నాగ్నజితికృష్ణుల సంతానం :

నాగ్నజితికృష్ణులవీరుడు, చంద్రుడు, అశ్వసేనుడు, చిత్రగుడు, వేగవంతుడు, వృషుడు, లముడు, శంకుడు, వసుడు, కుంతి అనే పిల్లలు కలిగారు.

కాళిందికృష్ణుల సంతానం:

కాళిందికృష్ణులశ్రుతుడు, కవి, వృషుడు, వీరుడు, సుబాహుడు, భద్రుడు, శాంతి, దర్శుడు, పూర్ణమానుడు, శోమకుడు అనే కుమారులు జన్మించారు.

లక్షణశ్రీకృష్ణుడి సంతానం:

ప్రఘోషుడు, గాత్రవంతుడు, సింహుడు, బలుడు, ప్రబలుడు, ఊర్ధ్వగుడు, మహాశక్తి, సహుడు, ఓజుడు, అపరాజితుడు అనే సంతానం జన్మించారు.

మిత్రవిందకృష్ణుల సంతానం:

మిత్రవిందకృష్ణులవృకుడు, హర్షుడు, అనిలుడు, గృద్ధుడు, వర్ధనుడు, అన్నాదుడు, మహాశుడు, పావనుడు, వహ్ని, క్షుధి అనే పుత్రులు పుట్టారు.

భద్ర కృష్ణుల సంతానం:

భద్ర కృష్ణులసంగ్రామజిత్తు, బృహత్సేనుడు, శూరుడు, ప్రహరణుడు, అరిజిత్తు, జయుడు, సుభద్రుడు, వాముడు, ఆయువు, సత్యకుడు అనే సంతానం జన్మించారు.ఈ అష్ట మహిషులు కాకుండా పదహారు వేలమంది గోపికలకు కూడా సంతానం ఉంది.

 

Related Articles

Stay Connected

1,378,511FansLike
640,000FollowersFollow
1,670,000SubscribersSubscribe

Latest Posts

MOST POPULAR