దేవాలయాలల్లో గంటలు ఎందుకు కొడతారు? ఎటువంటి ఫలితాన్ని ఇస్తాయి

పవిత్రమైన పుణ్యక్షేత్రాల్లోకి, గుళ్ళలోకి వెళ్లినప్పుడు అక్కడ దేవున్ని స్మరించుకుంటూ గుడి చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తూ గంట కొడతాం. అలాగే పూజారి గుళ్ళో దేవుడికి హారతి ఇచ్చేటప్పుడు గంట కొడతాడు. హారటి తరువాత ఓ గంట కొడతాడు. మరి గంటలు ఎందుకు ఎందుకు కొడతారు? ఆ గంటలు ఎటువంటి ఫలితాన్ని , పరమార్థాన్ని తెలుపుతాయో చూద్దాం.

దేవాలయాలల్లో గంటలు ఎందుకు కొడతాగంటను మ్రోగించినపుడు ‘ఓం’ అనే ప్రణవనాదం వెలువడుతుంది. ఆ గంటానాదం మనోచింతలన్నింటినీ పారద్రోలి, మనసును దైవం వైపుకు మరల్చుతుంది.

గంట అంటే:

దేవాలయాలల్లో గంటలు ఎందుకు కొడతామండపంలోని గంట దేవుడిని దర్శిస్తున్న వ్యక్తి చెవిలో ఓం కార ధ్వనిని నింపడానికి ఉపయోగించే సాధనం. అలాంటి గంటను దేవుడికి ఎదురుగా మండపంలో ఉన్న గంటను హారతి ఇచ్చేటప్పుడు మోగించకూడదు. ఎందుకంటే ఆ ఓంకార నాదానికి సమానమైన అనుకరణ ధ్వనిని లోల పల వింటూ మాత్రమే దైవాన్ని దర్శించాలి.

దేవాలయాలల్లో గంటలు ఎందుకు కొడతాఅనుకరణ ధ్వని అంటే: గంటకొట్టాక కొంతసేపటి వరకూ చిన్నగా విని పించే శబ్ధం అన్నమాట.

హారతి గంట ఎందుకంటే:

దేవాలయాలల్లో గంటలు ఎందుకు కొడతాదేవతలనందరినీ ఆహ్వానిస్తున్నామనీ చెప్పడానికి, గంట కొడుతున్న సమయంలో ఆ దైవాంశ ఆ విగ్రహంలోకి చేరాలని ప్రార్థిస్తున్నామనీ, ఆ దైవాంశ విగ్రహంలోకి చేరినపుపడు ఉన్న రూపాన్ని హారతి వెలుగులో ఆలయంలో భక్తులకు చూపడం జరుగుతోందని తెలుపుతుంది ఈ హారతిగంట. అందువల్ల హారతి ఇచ్చే సమయంలో దేవుడిని హారతిలో ప్రత్యేక్షంగా చూడాలని చెబుతారు.

Related Articles

Stay Connected

1,378,511FansLike
640,000FollowersFollow
1,640,000SubscribersSubscribe

Latest Posts

MOST POPULAR